Analýza GDV prozradí, v jaké jste kondici!

Pokud hledáte zdravý základ života, tak je nejprve je nutné odhalit, v jaké kondici se právě nalézáte! Proto bych vám rád představil analýzu pomocí objektivního vyšetření moderní přístrojovou technologií Gas Discharge Visualization, na kterou se u nás můžete objednat. Výkonná zobrazovací technologie zachytí emisi fotonů vyzařovanou každým prstem vašich rukou.  


Tato elektronická záře je zachycena optickým CCD kamerovým systémem a převedena do digitálního počítačového souboru. Data z každého testu jsou převedena na unikátní “fotonický profil”, který je srovnáván s databází stovek tisíc datových záznamů s použitím desítek různých parametrických rozlišení. Výsledek je prezentován v digitální formě grafu. Snímky jsou pak mapovány pro různé orgány a systémy těla podle čínských energetických meridiánů. Obrovský význam GDV kamery Bio-Well spočívá ve včasném odhalení snížené energie orgánů, jehož důsledkem bývá snížená funkčnost, a umožňuje předejít pozdějšímu onemocnění. 


Snímkování prstů 
Každý jednotlivý prst vytváří originální energetický „otisk“, který převedený do přístrojového algoritmu, poskytne důležitá data o aktuálním stavu jednotlivých vnitřních orgánů testovaného. 

Energetické pole 
Virtuální obraz energetického pole označuje slabá a silná místa organismu. Upozorňuje na skryté slabiny analyzovaného jedince, na které je potřeba se zaměřit. 


Čakry 
Zobrazení hlavních energetických center a jejich vyváženost. Je to důležité vodítko pro nasměrování kompenzačních cvičení i terapeutické péče. 


Jin Jang 
Přílišná zatuhlost nebo ochablost jsou 2 extrémy, na které může upozornit rovnováha elementů Jin-Jang. 


Zdravotní stav 
Praktické znázornění městnání nebo nedostatku energie v jednotlivých orgánech pomáhá specifikovat druh vhodné péče o ně.  

 
Cena analýzy a následné konzultace je 1600 Kč.  
Pro objednání nás prosím telefonicky kontaktujte.