Namasté - neobyčejný pozdrav

Pozdrav Namasté se skládá ze dvou částí. Vyslovení tohoto „zázračného“ slova a gesta rukou nazývaného v józe Anjali mudra – spojení dlaní před hrudníkem v oblasti srdeční čakry a provedením mírné či větší úklony. Tento pozdrav je velmi často používaný v Indii, v zemích s indickým obyvatelstvem, hinduisty, ale i v mnoha oblastech celé Asie. Ve všech zemích vyjadřuje to stejné – úctu a respekt k osobě, kterou vítáme nebo se s ní loučíme. 

Neobyčejný pozdrav starý stovky let

Nejde jen o formální pozdrav – spojení rukou před srdcem, propojení všech prstů na rukou s jejích energetickými drahami je jedna z nejmocnějších muder, používaná po celém světě. Je tak silná, že pronikla nejen do Asie, ale např.v křesťanství je to symbol modlitby a toto gesto bylo vyhrazeno duchovním. Spolu s úklonou, symbolizující respekt přináší také sílu energie propojení všech meridiánů spojených se srdcem, plícemi a trávením-těmi důležitými částmi naší existence. Jako bychom dotyčnému nebo dotyčným spolu s respektem posílali naši bezpodmínečnou lásku: jako bychom vyjadřovali – vím, že tam uvnitř jsi stejný/á jako já, přes všechny vnější rozdíly jsme všichni jiskrami božského vědomí, které zkoumá všechny možné alternativy existence, aby se nakonec vždy vrátily do Světla a přinesly tam tuto zkušenost.

Někdy je těžší díky našemu vysoce rozvinutému umění posuzovat a hodnotit sebe i druhé uvidět ve druhém tu božskou jiskru. Někdy jen třeba neznáme celý příběh, proč je dotyčná osoba z našeho pohledu zlá, nešťastná nebo agresivní. Někdy je to jako ten příběh o Buddhovi…

Za vším hledej Buddhu

Když Buddha prošel osvícením a putoval se svými žáky světem, došel k hoře, kde žil mnohonásobný vrah. Zabil už mnoho lidí – 99lidí a byl rozhodnut, že jich zabije 100. Když se to Buddha dozvěděl, vypravil se za vrahem i přes úpěnlivé prosby svých žáků. Když ho vrah spatřil, cosi se s ním stalo: „Odejdi“, volal na Buddhu, „přísahal jsem, že zabiju každého, kdo sem přijde, dokud nebude 100mrtvých!“ Ale Buddha mu odvětil, že nemůže dopustit, aby místo něho zemřel někdo jiný a trval na svém usmrcení. To pohnulo vědomím tohoto otrlého zlosyna. Rozplakal se a prošel duchovní proměnou – stal se z něho Buddhův následník. Příběh má však ještě jeden rozměr – ostatní nechtěli vidět mužovu proměnu – chtěli v něm vidět i nadále vraha.

Nikdy nevíme, jestli jakákoliv bytost, kterou máme před sebou neprochází právě takovou transformací a jestli jen náš pohled na ni nebrání konečné realizaci této transformace…

Spojení mysli a srdce

Rád používám toto gesto, i když Namasté vyslovuji jen v duchu, u svých klientů. Je to poděkování, že přišli za mnou, přišli se odrazem o mne, o mou energii, uzdravit. Dali mi šanci cítit se prospěšný a užitečný, dali mi šanci hrát v tomto životě mou určenou roli. A také je to mé poděkování za společně strávený čas, za jejich pozornost, kterou mi věnovali a za interakci s jejich životy, která mi přinesla nové zkušenosti a poznatky…

A tak moje spojené ruce vyjadřují, že má mysl i srdce rozpoznávají ten záblesk boží existence v tom druhém a že mu věnuji svůj respekt a úctu jeho existenci, zatímco v duchu si šeptám: „Namasté, můj souputníku v tomto vesmíru…!“

Poznámka pod čarou: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu navrhl použití gesta jako alternativy k potřesení rukou během pandemie covidu-19 v roce 2020…