Reklamační řád

Reklamační řád

Prodejce Mgr. Richard Jisl stanoví pro případ reklamace zboží následující postup:

1. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (např. Česká pošta, Zásilkovna, atd.) kupujícímu.

2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy pokud:

  • a. prodávající dodal zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  • b. kupující porušil originální obal zboží
  • c. nevhodně skladoval dodané zboží (skladování – viz etiketa na obalu)

3. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře a dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodejci do tří pracovních dnu po převzetí.

4. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodejci písemně na adresu prodejce. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

5. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží – výměnu chybně dodaného zboží – odstoupení od smlouvy.

6. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list) a vlastní reklamované zboží.

7. Kupující při uplatňování reklamace vyplní reklamační formulář a zašle ho písemně faxem nebo poštou na adresu prodejce.

8. Reklamace se vyřizují na doručovací adrese prodejce, tj.:

Mgr.Richard Jisl

Palachova 1404/2

Liberec

Email: eshop@richardjisl.cz

Telefon: +420 776 039 769