Pravni ustanoveni

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je společnost:

Mgr. Richard Jisl

Jasanová 256

Jablonec nad Nisou 468 01

IČ: 42461880 DIČ: CZ6702230590

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: eshop@richardjisl.cz

Účely, právní tituly a doba zpracování osobních údajů

Pokud si na našem e-shopu objednáte zboží, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení Vaší objednávky (zaslání objednaného zboží, provedení platby, fakturace, reklamace či informace o vyřizování objednávky), a to na základě právního titulu plnění smlouvy.

Bez zpracování Vašich osobních údajů nebudeme schopni objednávku vyřídit.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, v případě podnikatele IČ a DIČ, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy, nebo identifikátory cookies a informace o nákupních procesech.

Takto získané osobní údaje zpracováváme po dobu, kterou ukládá zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů.

Tento souhlas udělujete dobrovolně na dobu trvání našeho smluvního vztahu + 15 let a po tuto dobu zároveň budeme Vaše údaje uchovávat.

Berete na vědomí, že neudělení, nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že Vám některé služby nebudeme moci poskytnout, stejně jako to, že uvedená skutečnost nemá vliv na zákonem nám uložené povinnosti.

Jste-li kupující v e-shopu, tzn. dokončil(a) jste registraci a přihlásil(a) jste se k odběru obchodních sdělení (newsletterů), zpracováváme Vaše osobní údaje k marketingovým účelům společnosti Mgr. Richard Jisl, tj. zejména za účelem nabízení dalšího zboží z nabídky www.richardjisl.cz, a to na základě právního titulu oprávněný zájem správce.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: e-mailovou adresu, jméno a příjmení, případně i údaje o nákupních zvyklostech.

Tyto osobní údaje zpracováváme za tímto účelem po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 3 roky od jejího ukončení.

Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení v patičce emailu.

Jestliže nám píšete přes kontaktní formulář, nebo na konkrétní e-mailovou adresu info@richardjisl.cz nebo info@richardjisl.cz, Vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení Vašich dotazů, požadavků, nebo námětů.

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od kupujících využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme je před zneužitím a neposkytujeme je třetím stranám bez předchozího upozornění nebo Vašeho souhlasu.

Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. dopravu, platební styk nebo provoz a vývoj e-shopu, účetní firma) a orgány státní moci. Těmto společnostem a úřadům Vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky nebo fungování a zdokonalování nákupního procesu či plnění zákonných povinností.

Jde zejména o tyto činnosti:
  • za účelem zaplacení objednávky online (platební karta) předáváme osobní údaje poskytovateli služeb ohledně zpracování plateb (ComGate),
  • za účelem doručení zboží smluvními dopravci předáváme Vaše osobní údaje České poště, s. p., nebo přepravní společnosti Geis CZ s.r.o., Geis Parcel CZ s.r.o., PPL s.r.o., Zásilkovna s.r.o., atd.
  • za účelem vývoje a správy e-shopu www.richardjisl.cz a jeho nákupního procesu mají k Vašim osobním údajům přístup naši externí vývojáři ze společnosti Mydlářská 189/3, 460 10 Liberec 10, adresa elektronické pošty info@dpoint.cz, telefon +420481120345.
  • za účelem zpracování účetních dokladů má k Vašim osobním údajům přístup externí účetní firma
  • pokud je to nezbytné pro vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány patřičným orgánům.

U všech externích poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali Vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.