Terapie na dálku - jak probíhá?

Pangu Shengong čchi-kung není jen metoda umožňující zlepšit své vlastní zdraví, je to také skvělý způsob pro terapeutickou pomoc druhým lidem. A nezáleží na tom, jestli sedíte naproti terapeutovi, nebo jste na druhém konci světa! Něco mezi virtuální akupunkturou a Shiatsu, čakrální terapií nebo odblokováním zad v pohodlí vašeho domova nebo během cestování.

Jak to funguje?
Terapie na dálku se na Dálném východě i u mnoha jiných vyspělých civilizací používá od nepaměti. Západní medicína tuto možnost terapie zanedbává. Richard Jisl je trénovaný terapeut v distančním léčení, který studoval mnoho způsobů používání léčebné terapie na dálku a díky svému zdravotnickému vzdělání si dlouho udržoval skeptický odstup od těchto forem péče o zdraví. Až vlastní výsledky s klienty, kteří byli v tísni a žádali pomoc, někdy stovky kilometrů vzdáleni, ho přesvědčili o účinnosti a správnosti tohoto způsobu terapie.

Síla myšlenky
Zároveň tento způsob terapie ukazuje, že vzdálenost mezi námi je jen iluze. Naše schopnosti už dávno v minulosti inspirovali vědce k vytvoření umělých mostů mezi lidmi, jako jsou telefon, rádio nebo internet. Schopnosti našeho úžasného organismu jsou stále ještě nedostatečně prozkoumány. Během terapie na dálku dochází prostřednictvím energie ke stimulaci, která je podobná vpichu akupunkturní jehly nebo tlaku na akupresurní bod obdobným způsobem díky účinkům vstupu ČCHI do organismu a jejímu rozvádění po těle. To vše díky koncentraci a záměru terapeuta, směřujícímu k uzdravení dotyčného.

Kdy je vhodné terapii na dálku absolvovat?
Léčebnou energii je možné vyslat pro jakýkoliv druh obtíží a je vcelku jedno, zda jsou fyzického, mentálního, emocionálního nebo spirituálního rázu, a to na jakoukoliv vzdálenost. Zlepšení stavu může opět probíhat buď okamžitě nebo postupně v průběhu několika dnů - opět obdobně jako v případě akupunktury, Shiatsu nebo klasické rehabilitace. Příjemcova odpověď na energetický impuls může být velmi různorodá, tak, jako u jiných typů terapií. Člověk se může cítit plný energie, vnímat teplo, chlad, mravenčení nebo nezvyklé pocity v různých částech těla nebo naopak cítit zklidnění a relaxovat.

Jak terapie na dálku probíhá?
Nejprve si domuvíme konkrétní termín - ideálně telefonicky. V domluvený čas si zatelefonujeme, vyslechnete si pokyny a pak už jen v klidu a pohodlí přijímáte vyslanou energii. Na konci sezení si můžet opět zatelefonovat a probrat své pocity, případně se domluvit na dalším postupu a termínu terapie. V průběhu sezení, které trvá zpravidla 20 minut, můžeme být ve spojení na telefonu a na začátku a na konci si promluvit o vašich pocitech a obtížích, popřípadě o dalších krocích.

Terapie na dálku trvá 20minut a její cena je 800 Kč nebo 30 EUR za jedno sezení.

Terapii na dálku doporučujeme zejména v akutních případech jako je operace, zranění, náhlá ztráta energie, fyzický nebo psychický diskomfort.

 Příběhy lidí, kteří absolvovali TERAPII NA DÁLKU si můžete přečíst v sekci PANGU SHENGONG - PŘÍBĚHY CVIČÍCÍCH PANGU SHENGONG.